مطلب 5

در دوران نامزدی دو طرف می‌توانند با روحیه‌ها، خصوصیت‌ها، اخلاق‌ها، نگرش‌ها، باورها و توقع‌های یکدیگر تا حدودی آشنایی پیدا کنند و در مواردی نیز به توافق برسند.
این نظریه را کنار بگذارید که همسر آینده‌ی شما به طور کامل با آن‌چه اکنون در خانواده‌اش مشاهده می‌کنید ، فرق خواهد کرد. افراد همان گونه که تربیت شده‌اند ، رفتار می‌کنند. البته باید متذکر شد که افراد شخصیت ثابت و مطلقی ندارند اما این تغییرها بیشتر در سال‌های آینده‌ رخ خواهد داد. می‌توانید به‌طور کامل مطمئن باشید که نظریه‌ها ، نگرش‌ها، اخلاق و سبک زندگی که همسر شما در آن رشد یافته ، بخشی از ارتباطی می‌شود که شما در سال‌های‌ آینده، پیش رو خواهید داشت. بنابراین شباهت‌ها، تضادها و در کل، کسب هر گونه آگاهی، باعث استحکام و تداوم زندگی آینده می‌شود.