مطلب 7

تعهد به خود و همسر آینده‌تان در دوران نامزدی

با طی شدن دوران نامزدی و آغاز زندگی مشترک، هر یک از زوج‌ها باید همواره این جمله را در نظر داشته باشند که: «من خود را برای زندگی، آماده و همسر خود را انتخاب نموده‌ام. از حالا به بعد ، تنها هدف من باید شاد کردن همسری باشد که انتخابش کرده‌ام و او مرا دوست دارد...» بنابراین من قول می‌دهم:

- او را همیشه آن‌گونه که هست، دوست بدارم و هرگز از او نخواهم فردی باشد که نیست.

- خودم را دوست بدارم زیرا هر چه خودم را بیشتر دوست داشته باشم، عشق بیشتری می‌توانم نثار او کنم.

- به احساس‌های او  توجه کنم و بدون قضاوت کردن، به سخنانش گوش فرا دهم.

- به این حقیقت که فکرها و عقیده‌های او شاید با من تفاوت داشته باشد ، احترام بگذارم اما از حقیقت و ارزش او همان‌قدر دفاع کنم که از مال خودم دفاع می‌کنم.

- تحسین، احترام و قدردانی از او را به‌عنوان انسان، بر زبان آورم و نشان دهم.

- به نیاز روحی و جسمی او برای نزدیکی بیشتر به او، توجه نشان دهم.

- به احساسات خودم توجه و به آنها افتخار کنم و آنها را با او سهیم شوم.

- با او همچون مهم‌ترین فرد زندگی‌ام رفتار کنم چون او مهم‌ترین فرد زندگی‌ام است.