مطلب 9

برای خرید، برنامه ریزی کنید و بودجه ای را به آن اختصاص دهید:
این احتمال وجود دارد که در نهایت مجبور باشید، بعضی کادوها را از بیرون تهیه کنید؛ به خصوص اگر کودکان شما مشتاق خرید آن ها باشند. روش مطمئن برای پیشگیری از کمبود بودجه و یا صرف هزینه های گزاف، برنامه ریزی است. مقداری هزینه را به این کار اختصاص داده و خرید خود را براساس بودجه در نظر گرفته شده انجام دهید. اگر پایان سال فصل مناسبی برای خرید نیست، می توانید خرید خود را در طول سال انجام دهید. شما می توانید در خانه خود یک کشو را به هدایا اختصاص داده و در طول ۱۲ ماه سال، هر وقت پول اضافی در اختیارتان قرار می گیرد، با آن هدیه ای بخرید و در آن کشو بگذارید. با این کار فشار و استرس خرید را از بین می برید.
از خانه خودتان خرید کنید:
همیشه در خانه ما وسایل نویی وجود دارند که از سال گذشته هنوز حتی یک بار هم آنها را استفاده نکرده ایم و فقط فضای کمدهای خانه را اشغال کرده اند. می توانید با هدیه دادن آنها به افرادی که گمان می کنید این هدایا برای آنها کارآمد باشد، علاوه بر صرفه جویی در پول و وقت، خانه خود را از وسایل اضافی و درهم و برهم پاک کنید.