گریم کودکان

گریم کودکان یا نقاشی فانتزی بر روی صورت کودکان از جمله گزینه هایی است که می توان در جشن تولد استفاده نمود.گریم کودک معمولا به دو دسته گریم حرفه ای و معمولی تقسیم می شود.
گریم حرفه ای در هر ساعت 10تا 12 کودک گریم می شوند ولی در گریم معمولی درهر ساعت 15 الی 20 کودک گریم می شوند.