شعبده بازی

شعبده بازی از جمله آپشن ها و سرگرمی ها ی جذاب جشن تولد است که در این میان بین پسر بچه ها محبوبیت زیادی دارد وحضور شعبده باز در تولد آقا کوچولوها می تواند یک تولد بسیار زیبا را رقم زده ومدیریت درستی برتولد حاکم نماید اما در کل حضور شعبده باز در جشن تولد سر گرمی خاصی را برای کودکان به همراه دارد.