میز و صندلی جشن تولد

اجاره میز و صندلی کودک درمراسم جشن تولد، هنگام سرو تنقلات ، غذا یا عصرانه مناسب می باشد یکی دیگر از مزایای میز و صندلی کودک باعث می شود که کودکان ازفضای بزرگترها جدا شده ودر کنار یک تلویزیون یا وسایل بازی در کنار پرستار یا مربی خود مشغول باشند.