برگزاری کنسرت

 برگزاری کنسرت

 

آیدین قنبری مدیریت خدمات مجالس و تشریفات ایدین سابقه برگزاری کنسرتهای موسیقی در سراسر کشور با

حضور خواننده های مطرح موسیقی و همکاری با ارگانهای دولتی و خصوصی در رزومه خود دارد از این رو دوستان

عزیزی که تمایل به برگزاری کنسرت با حضور خواننده های نام آشنای کشورمان را دارند می توانند با مدیریت

مجموعه آیدین،آیدین قنبری در زمینه برگزاری کنسرت، برنامه های فرهنگی و هنری ، اخذ مجوز و مدیریت اجرایی

تماس حاصل نمایند.

 

09129316130 قنبری