کافی شاپ

خدمات مجالس و تشریفات آیدین دارای کافی شاپ با دکورهای متنوع و پذیرایی آب میوه های فصل ،انواع

بستنی،شیک،قهوه ، هات چاکلت و گلاسه را در فضایی چیدمان شده به سبک مدرن با سرویس پذیرایی تا پایان 

مراسم به شما پیشنهاد می دهد.

 

i