جایگاه عروس و داماد

از آنجا که جایگاه عروس و داماد به عنوان یکی از دیزاینهای مراسم از اهمیت ویژه ای نزد زوجها برخوردار است تشریفات آیدین اقدام به ساخت و طراحی جایگاه های متنوع و مناسب
 
هر سلیقه نموده است زیباترین جایگاههای عروس و داماد و راهروهای تشریفات در جهت تحقق رویاهای شما و رقم زدن زیباترین شب زندگیتان در اختیار شما خواهد بود، پس با ما باشید
 
خدمات مجالس و تشریفات آیدین