موزیک

همکاری با گروه های حرفه ای و سرشناس موسیقی به در خواست عروس و داماد ، دعوت از خوانندگان و Dj های

سرشناس در سبکهای مختلف با بکارگیری جدیدترین سیستم ها ی صوتی و نورپردازی از جمله خدمات و مجالس

تشریفات آیدین می باشد.