بار شکلات

آبشار شکلات بیشتر در مهمانی ها مورد استفاده قرار میگیرد این است که میهمانان شکل جدیدی از شکلات را میل میکنند که هم گرم است و هم با مزه

های مختلف میوه مخلوط شده است . خدمات و تشریفات مجالس آیدین دارای بارهای مختلف شکلات یا آبشار شکلات است.