میز شام

خدمات مجالس و تشریفات آیدین ، میزشام شیک و متفاوت را با دکورهای متعدد و چیدمانی زیبا ، تمیز و با

نوردهی حرفه ایی ، برای شما و مدعوین محترمتان مهیا می نماید ، تا مهمانها بتوانند به راحتی و سهولت غذاهای

مورد نظر خود را انتخاب کرده و در محیطی گرم و دلنشین شام عروسی شما را میل نمایند.