فینگر فود

یکی از آیتم های پذیرایی تشریفات آیدین ارائه غذاهای کوچک و میان وعده های خوشمزه در طول برگزاری مراسم

مخصوصا در زمان برگزاری مجلس عقد می باشد که به فینگرفود مشهور است .

فینگر فودها یک تکه نان کوچک ( که غالبا نان تست یا پنکیک ) است که با یک سری مواد خوشمزه پر می شود و

به صورت لقمه توسط مهمانداران سرو می گردد.