بار سالاد و اردور

 

8 مدل سالاد و اردور متنوع تشریفات آیدین رنگ و طعم متفاوتی را به میز شام پذیرایی شما می بخشد .

سالادهایی ازقبیل : سالاد کاهو – سالاد فصل – سالاد ماکارونی – سالاد اندونزی – سالاد کاردینال – سالاد

لبنانی- سالاد آندیف – سالاد چیکن ذرت و سالاد اسفناج ، زیتون ،بخشی از سالادهای خوش طعم و مزه آیدین

است.