سالگرد ازدواج

سالگرد ازدواج یکی از شیرین ترین مراسم هاست و یادآور خاطرات شب عروسی می باشد، از این رو تشریفات آیدین تدارک خاصی را برای زوج های جوان در نظر گرفته است.